Kriptos

Kripta – tai niša kolumbariume, kurioje saugomos urnos su vienos šeimos narių palaikais. „Aterna“ siūlo didžiausias Lietuvoje kriptas – vienoje kriptoje telpa iki 6 urnų. Tradiciškai šeimos kriptą sudaro betoninės sienos ir uždengiama granito plokštė, kurios išorėje yra specialūs laikikliai žvakėms ir gėlėms. Šeimyninės kriptos atsirado žmonėms pageidaujant, kad jų amžinojo poilsio vieta būtų pagarbi ir tvarkinga, tačiau tuo pačiu neapsunkinanti kapus prižiūrinčių artimųjų. Tai šiuolaikiška kapavietė, taupanti artimųjų laiką ir pinigus. Lankant šeimos kriptą galima uždegti žvakeles, pamerkti ar pastatyti gėlių bei prisėsti poilsiui ant šalia esančių suoliukų. Kuomet urnos laidojimui yra organizuojama eisena, šalia kolumbariumo pasiūloma speciali vieta paskutiniam atsisveikinimui su velioniu.

Urnos

Keramikinė Circulus urna
Metalinė urna
Akmeninė urna