TEISINĖ PAGALBA

Laidojimo paslaugos  Laidojimo reikmenys  Kapų tvarkymas  Gedulingi pietūs

Nors mirtis – natūralus ir neišvengiamas procesas, tačiau net ir nusiteikus artimojo netekčiai ji visada sukrečia ir sukelia nemalonias emocijas.

Jūsų veiksmai priklausys nuo to, kur mirė velionis:

 • NAMUOSE;
 • LIGONINĖJE;
 • VIEŠOJE VIETOJE;

Visais atvejais, išskyrus tik kai asmuo miršta ligoninėje, iš karto būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kad būtų iškviesta greitoji medicininė pagalba ir policijos pareigūnai. Mirusiojo kūno, jeigu jis aptinkamas miręs ir joks dirbtinis kvėpavimas ar širdies masažas nebepadės, negalima liesti iki atvyks policija ir medikai, kad nebūtų sunaikinti mirties priežasties įrodymai.

Mirusiojo kūnas iš namų į laikino saugojimo vietą turi būti išvežtas per 2 valandas.

Iškilus bet kokiam neaiškumui, esame pasiruošę jums padėti.

SKAMBINKITE VISĄ PARĄ
+370 652 29506 

LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMAS

Laidojimo pašalpa – skiriama turint medicininę pažymą, liudijančią mirtį. Pašalpa išmokama per 24 valandas po prašymo pateikimo ir yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Teisę gauti laidojimo pašalpą turi mirusiojo asmens šeimos narys arba kitas laidotuves organizuojantis asmuo.

Dėl pašalpos gavimo reikia kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą. Kreiptis reikėtų ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo mirties dienos.

Pašalpa skiriama mirus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
 • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
 • Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

Dokumentai, kurių reikia kreipiantis dėl laidojimo pašalpos:

 • Prašymas skirti pašalpą (pildomas savivaldybėje arba seniūnijoje);
 • Mirties liudijimas (originalas ir jo kopija);
 • Laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Lietuvos Respublikos piliečiui mirus užsienyje, reikalingas užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
 • Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

„Aterna“ darbuotojai ne tik pakonsultuos laidojimo pašalpos gavimo klausimais, bet ir padės susitvarkyti visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.