TEISINĖ PAGALBA

Laidojimo paslaugos  Laidojimo reikmenys  Gedulingi pietūs

BENDRINĖ INFORMACIJA

Visais mirties atvejais (išskyrus tik kai asmuo miršta ligoninėje) iš karto būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Šiuo skambučiu iškviečiama greitoji medicininė pagalba ir policijos pareigūnai.

Mirusiojo kūno, jeigu jis aptinkamas miręs ir joks dirbtinis kvėpavimas ar širdies masažas nebepadės, negalima liesti iki atvyks policija ir medikai, kad nebūtų sunaikinti mirties priežasties įrodymai.

 

Iškilus bet kokiam neaiškumui, esame pasiruošę jums padėti.

SKAMBINKITE VISĄ PARĄ
+370 664 77477

LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMAS

Laidojimo pašalpa yra skiriama turint medicininę pažymą, liudijančią mirtį. Pašalpa išmokama per 24 valandas po prašymo pateikimo ir yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Teisę gauti laidojimo pašalpą turi mirusiojo asmens šeimos narys arba kitas laidotuves organizuojantis asmuo.

Praktinės rekomendacijos:

 • dėl pašalpos gavimo reikia kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą;
 • kreiptis reikėtų ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo mirties dienos.

Dokumentai, kurių reikia kreipiantis dėl laidojimo pašalpos:

 • prašymas skirti pašalpą (pildomas savivaldybėje arba seniūnijoje);
 • mirties liudijimas (originalas ir jo kopija);
 • laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Lietuvos Respublikos piliečiui mirus užsienyje, reikalingas užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
 • – juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

Pašalpa skiriama mirus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
 • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
 • Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

Mūsų komandos nariai visuomet pasiruošę konsultuoti klientą aktualiais pašalpos gavimo ar kokybiškų dokumentų parengimo reikiamai institucijai klausimais.